У Збірнику наукових праць «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ» (попередня назва – «Вісник Університету банківської справи») висвітлюються тенденції та напрями розвитку фінансово-економічних і соціально-гуманітарних відносин в цифровому суспільстві; перспективні напрями, підходи, механізми і технології підвищення ефективності і безпеки соціально-економічних процесів; тенденції, чинники та особливості функціонування і трансформаціх соціально-економічних і фінансових екосистем в умовах цифровізації в Україні та країнах світу.

Періодичність виходу – 4 рази на рік.

Мови публікації: українська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №25063-15003ПР.

Міжнародний стандартний номер періодичного видання (ISSN):

– 2786-5819 (Друкована версія)
– 2786-5800 (Електронна версія)

Збірник з попередньою назвою «Вісник Університету банківської справи» був внесений до категорії Б переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 866 від 02.07.2020) за спеціальностями:

  • 051 «Економіка»;
  • 071 «Облік і оподаткування»;
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 075 «Маркетинг»;
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
  • 232 «Соціальне забезпечення».

Ребрендінг фахового наукового періодичного видання "Вісник Університету банківської справи" проведено з метою актуалізації програмних цілей та тематичної спрямованості видання, активного розвитку та індексування у міжнародних наукометричних базах.

Збірник представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: